Tieto stránky používajú cookies. Viac info
axisid string
shipping string
postcode string
phone string
payment string
lastname string
ico string
icdph string
gift boolean
firstname string
email string
dic string
company string
comment string
city string
change_gift boolean
address string
catcher2 boolean
Môj účet (Prihlásenie)Cenník Expres kuriér na adresu : 

Do 100€ - 3,99€
Nad 100€ - zdarma 
Poplatok za dobierku - 1€

V cene expres zásielky je zahrnuté:

Poistenie do 2500 €
Opakované doručenie na žiadosť adresáta u Slovenskej pošty, a.s.
Track & Trace (T&T) – tzn. informácie o pohybe a výsledku dodania expres zásielky. Informácie možno získať na www.posta.sk a na požiadanie na Zákazníckom servise Slovenskej pošty (na bezplatnom telefónnom čísle 0800 122 413, e-mailom na adrese: zakaznickyservis@slposta.sk).

Dodacia lehota : 

Expres zásielka dodávaná v lehote D+1 (nasledujúci pracovný deň po dni podania) do ktoréhokoľvek miesta v SR.
Do lehoty prepravy sa nezapočítavajú dni, počas ktorých sa expres zásielky nedodávajú (víkendy a sviatky). Lehota prepravy sa predlžuje o čas potrebný pre zabezpečenie poskytnutých dispozičných služieb (napr., Opakované doručenie na žiadosť adresáta, Druhé opakované doručenie na žiadosť adresáta a pod.). Expres zásielky dodáva Slovenská pošta do ktoréhokoľvek miesta v SR, do blízkosti ktorého je vedená miestna komunikácia doručovaním prostredníctvom kuriéra. Kuriér doručí expres zásielku na odovzdávacie miesto podľa adresy uvedenej na adresnej strane expres zásielky.

SMS avízo/e-mail avízo – Slovenská pošta avizuje adresátovi:

podanie expres zásielky
doručovanie expres zásielky
uloženie expres zásielky v prípade neúspešného pokusu o jej doručenie.

Avizovanie je vykonané k expres zásielkam, u ktorých odosielateľ uviedol telefónne číslo alebo e-mailovú adresu adresáta. Slovenská pošta nezodpovedá za nepravidelnosti spôsobené uvedením nesprávneho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.

Ďalšie informácie 

Expres zásielku vydá, po potvrdení prevzatia a uhradení súm viažucich sa k expres zásielke (napr. dobierková suma):

- adresátovi
- oprávnenému prijímateľovi.

Adresát alebo oprávnený prijímateľ umožní kuriérovi skontrolovať a zapísať číslo dokladu totožnosti do dokladov Slovenskej pošty.

Kuriér v prípade neúspešného pokusu o doručenie (napr. nezastihnutie adresáta alebo oprávneného prijímateľa na odovzdávacom mieste, neprevzatie zásielky adresátom alebo oprávneným prijímateľom na odovzdávacom mieste po uplynutí 10 minút od oznámenia príchodu kuriéra na odovzdávacie miesto a pod.) uloží expres zásielku na pošte alebo oblastnom uzle. Urobí tak aj v prípade, ak je expres zásielka adresovaná do miesta, kde nevedie miestna komunikácia. Kuriér po odovzdaní zásielky nie je povinný čakať na otvorenie zásielky adresátom alebo oprávneným prijímateľom.

Rozmery a parametre zásielky : 

Max. rozmery: 200 cm pre ktorýkoľvek z rozmerov alebo 300 cm pre súčet dĺžky a najväčšieho obvodu meraného v inom smere ako dĺžka.

Slovenská pošta prepravuje zásielky v celkovej hmotnosti do 30 kg po celej Slovenskej republike.

Doručenie na inú adresu na žiadosť adresáta.

Slovenská pošta doručí expres zásielku na inú adresu v SR, ako je uvedená na podacej potvrdenke a na adresnom štítku expres zásielky, ak adresát o službu požiada:

telefonicky alebo e-mailom na pošte/OU uvedenej v oznámení o uložení zásielky, resp. v SMS/e-mail avíze
telefonicky alebo e-mailom na Zákazníckom servise SP
Telefónne čísla a e-mailové adresy sú k dispozícii na www.posta.sk. Adresát v žiadosti identifikuje expres zásielku podacím číslom. Zároveň oznámi novú adresu, na ktorú požaduje expres zásielku doručiť. Slovenská pošta poskytne službu v prípade, ak ju vie pre adresáta zabezpečiť.

Prevzatie zásielky

Odporúčame dôkladnú kontrolu zásielky pri jej preberaní. V prípade zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia s úbytkom obsahu odporúčame zásielku neprebrať, prípadne riešiť priamo s pracovníkom, s vodičom prepravnej spoločnosti, na mieste zápisom o škode. V prípade prevzatia a zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia s úbytkom obsahu žiadame o nahlásenie tejto udalosti najneskôr do 24 hodín od prevzatia zásielky na ľubovoľnej pobočke Slovenskej pošty. K spísaniu zápisu o škode je potrebný poškodený výrobok, obal zásielky a doklad o prevzatí zásielky, nadobúdací doklad - faktúra. Najbližšiu pobočku Slovenskej pošty nájdete tu: otvaraciehodiny.posta.sk. O nahlásení a spísaní zápisu o škode na ľubovoľnej pobočke Slovenskej pošty nás môžete informovať na e-mail reklamacie@auto123.sk. V prípade reklamácie nevyhadzujte obal, je predmetom dôkazového konania.

Zákaznícky servis Slovenskej pošty môžete kontaktovať na bezplatnom telefónnom čísle 0800 122 413 (z pevnej a mobilnej linky, len z územia Slovenskej republiky), prípadne e-mailom: zakaznickyservis@slposta.sk.

Pokiaľ potrebujete poznať bližšie informácie o stave a termíne dodania Vašej objednávky, môžete podľa čísla balíku vyhľadať Vašu zásielku na stránkach Slovenskej pošty tandt.posta.sk.

Cena prepravy prostredníctvom Slovenskej pošty je 3,99 € s DPH + poplatok za dobierku je 1€ s DPH.